Spojte športový zážitok s kultúrou . Výlet popri Hrone zväčša rovinatým terénom. Možnosť prehliadky hradu pri objednaní vopred.
Vyšľapte malebným Urpínom, vychutnajte si výhľad na Kremnické vrchy a zamierte do Hronseka s unikátnym dreveným kostolíkom. Po návrate sa odmeňte unikátnou Matcha kávou v Barovni. Celodenný výlet strednej náročnosti.